Welcome to visited to my WEBBLOG. I hope you will be have many useful-informatics and relax, comfortably with my blog...Webblog master Sincerely! Hotline: 0977192698

VIET NAM SEESIGHT

Friday, September 11, 2009

CHA^N LY' SO^'NG

Sống không giận, không hờn không oán trách.
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống vui đủ với tháng ngày bất tận.

Sống hiểu biết tơ đàn đừng căng thẳng
Sống yêu thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống an vui danh lợi mãi xem thường
Sỗng bất biến giữa dòng đời thay đổi.

Giàu sang như nước trên nguồn
Nếu không có đức sẽ tuôn xuống hồ.

Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao.

Rằng ai muốn biết duyên xưa
Xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây
Muốn lường quả báo sau này
Xét điều tội phước ta nay đang làm.

Một chút giận, hai chút thương
Lận đận cả đời chi cũng khổ
Trăm điều hỉ, ngàn điều xả
Thong dong tấc dạ thế mà vui.

Cuộc đời muôn vạn lối
Tâm địa cũng khó lường
Khi vui là tri kỷ
Nguy khó nỡ chia ly.

Cảm ơn đời mỗi sớm khi thức dậy
Thêm một ngày biết sống để yêu thương.

Biển khổ mênh mông sóng ngập trời
Khách trần chèo một chiếc thuyền côi
Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió
Ngẫm lại cũng trong bể khổ thôi.

Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật tới bây giờ
Nào ngờ đâu đời chỉ cõi tạm hờ
Mau tu niệm thoát khỏi bờ sanh tử.

Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.

Văn hay chẳng thoát mồ xanh cỏ
Võ giỏi không ngăn tóc bạc đầu.

Mỗi người mỗi cảnh mỗi nơi
Nghiên tầm Chân lý sống đời an vui...

THEO TÔI QUAN TRỌNG NHẤT LÀ PHẢI BIẾT KIÊN NHẪN

0 nhận xét:

Post a Comment

Lên đầu trang
Xuống cuối trang